Er Julian Assange fortsatt i live?

Det har vært stille rundt Julian Assange, mannen bak Wikileaks, så vel som rundt Wikileaks i den siste tiden. De siste avsløringene som kom fra gruppen, var store mengder e-poster som kom fra partiet Demokratene i USA, like før presidentvalget. Pressen grep ikke tak i de mange avsløringene om kriminelt og urent spill som e-postene inneholdt, og det virker som det hele ble ignjulian_assange_2010-front1orert, med unntak av at man tok seg tiden med å beskylde den russiske regjeringen for å blande seg inn i den amerikanske valgkampen.

Stillheten rundt Wikileaks og rundt deres pressetalsmann, Julian Assange, ble av flere tolket som at Assanges liv nå var i fare, og det ble spekulert i om hvorvidt han fortsatt var ved livet. Ryktene om hans død var likevel sterkt overdrevne. Det viser seg at Assange fortsatt befinner seg i politisk asyl i Ecuadors ambassade i London, som følge av et Svensk forsøk på å innblande Assange i, det som for mange fortoner seg som, et planlagt justismord.

Journalisten Sean Hannity fra FOX News fikk for en liten stund siden muligheten til å intervjue Assange. Hannity er den første på lang tid, som har fått muligheten til å slå av en prat med Assange. Det som var viktigst å avklare for den amerikanske opinionen, var samrøre med russisk regjering, noe som Assange benekter. Han påstår slik som tidligere, at Wikileaks er en fri gruppe, som består av aktivister, som er engasjerte i å bekjempe de de ser på som korrupsjon og annen dårlig oppførsel overfor vanlig folk.

En av de positive effektene av dette intervjuet er at det leder oppmerksomheten tilbake til flere av funnene til Wikileaks, og dette for et nytt publikum. Konservative amerikanere har til nå sett på Assange som en fiende. Siden Wikileaks nå gagner dem politisk, kan dette ha som følge at flere av funnene til Wikileaks får fortjent oppmerksomhet, og at organisasjonen blir mer anerkjent for sitt journalistiske arbeid.