Falske nyheter? – Ytringsfriheten på nettet er truet

I etterdønningene av det amerikanske presidentvalget svirrer det fortsatt med propagandistiske etterdønninger. Kampen gikk hardt utover sannheten, som vanlig ved amerikanske valg, men nå får propagandaen politiske følger i EU. Flere europeiske politikere er nå blitt så redde for ytringsfriheten, at de ønsker å mobilisere statsmakten mot denne. Følgene av en slik lovgivning kan bli horribel, og man får håpe at det kun blir med tomt snakk.

Hva er ‘falske nyheter’?

La oss først se litt nærmere på hva som computer-1185567_960_720kan betegnes som falske nyheter. I hovedsak kan man under falske nyheter forstå direkte løgn. Ting som ikke er sant, som blir spredd likevel. Dette finnes det allerede lover imot. De fleste land har lover mot ærekrenkelser eller liknende.

Mer tvilsomt blir det når man kommer til fortolkninger av virkeligheten. Det er nemlig det som er stridens kjerne. Kampen står om hvem som har retten til å tolke hendelser, for så å videreformidle det relevante innholdet til befolkningen som helhet.

Mange vil si, at det er her pressen har sviktet, og at de nå har mistet så mye troverdighet, og senket kvaliteten på informasjonen såpass mye, at det nå er fritt frem for andre sjarlataner og taskenspillere også. Derfor er kampen egentlig et tema, fordi de store nyhetshusene ønsker å bevare en slags markedsbeskyttelse rundt sin kjernevirksomhet, nemlig det å ta seg betalt for å servere folk selskapenes egen tolkning av virkeligheten.

En fare for et nøytralt internett – En fare for ytringsfriheten

Det siste fra Tyskland, er at sentrale Sosialdemokrater nå krever strenge straffer for plattformer på nettet, som bidrar til å spre det som de ser på som usannheter. Heiko Maas har foreslått bøter på opptil € 500 000 som sikter direkte mot sosiale nettverk av typen Facebook. Slike tiltak vil kunne hemme enhver form for offentlig debatt, og vil med sikkerhet hindre at andre enn store selskaper igjen får et monopol på å snakke om hva som skjer i verden.