Responsive nettsider

Dersom du har kikket på å starte en nettside har du kanskje hørt uttrykket “responsive nettsider” uten å forstå helt hva det betyr. På denne siden vil vi gi deg en kort innføring i responsive nettsider og hvorfor det er så viktig i dag.

Mobile enheter

Det estimeres at omtrent av 50% av dagens nett-trafikk gjøres via mobile enheter og dette er den eneste typen trafikk hvor man ser vekst i antall brukere på verdensbasis. Smarttelefon med Internett har blitt en relativt billig teknologi, som mange har råd til. Mange har kun en mobiltelefon som de bruker på Internett.

Det er derfor viktig at man har nettsider som fungerer like godt på mobile enheter som på datamaskiner. Med mindre skjermer, tregere tilkoplinger og et annet bruksmønster, er det viktig å lage nettsider som også fungerer på mobile enheter.

Webdesignere og webutviklere verden over jobber stadig med å finne innovative måter å lage responsive nettsider på.

Viktige elementer på responsive nettsider

Når man lager en responsiv nettside betyr det at nettsiden er laget på en slik måte at den er i stand til å tilpasse seg til hvilken type enhet den besøkende bruker. En god responsiv nettside trenger ikke en egen versjon for mobile enhete8431529424_3f7efb8484_br, men visse endringer i kildekoden gjør at siden også fungerer godt på mindre skjermer.

En responsiv nettside bør ikke være for stor i filstørrelse. Mange besøkende vil bruke mobile internett-tilkoblinger (4G, 3G) for å besøke en internettside og det er derfor viktig at siden laster raskt selv på en tregere tilkobling. I dag finnes det mange tips og metoder til hvordan man kan komprimere nettsider og bilder slik at de tar minst mulig plass og laster raskest mulig.

Når man surfer med en mobiltelefon er bruksmønsteret radikalt forskjellig fra en datamaskin. Man bruker fingrene på en mindre skjermflate. Det er derfor viktig at viktige elementer er godt synlige selv på en mindre skjerm, og at eventuelle knapper og linker gjøres så store at de er lette å trykke på.